Gujarati Poetry / Kavita

[su_note]હતો જો પ્રથમ પ્રેમ સાચો તો બીજીવાર કેમ થયો,
અને જો હોય બીજો પ્રેમ સાચો તો પેહલો યાદ કેમ રહ્યો ?[/su_note]
———
[su_note]પોતાની સ્ટાઈલ બિન્દાસ હોવી જોઈએ,
દુનિયાની નઝર તમારા પર હોવી જોઈએ,
કામ એવા કરો જીવનમાં કે ભગવાન પણ કહે,
આ “નોટ” ની જગ્યા તો સાલી સ્વર્ગમાં જ હોવી જોઈએ.[/su_note]
———
[su_note]જેને આજે મારામાં હજારો ખામીઓ દેખાય છે,
કયારેક એણે જ કીધુ હતું કે તું જેવો પણ છે મારો જ છે.[/su_note]
———

[su_note]આંસુ ત્યારે નથી આવતા
જયારે તમે કોઈને ખોઈ બેસો છો.
પણ આંસુ ત્યારે આવે છે ,
જયારે તમે ખુદ ને ખોઈ ને પણ બીજાને પામી નથી શકતા.[/su_note]
———
[su_note]સુવીચારોની અસર એટલા માટે નથી દેખાતી,
કેમ કે વાંચનાર અને લખનાર એમ માને છે કે,
તે બીજા માટે લખેલા છે.[/su_note]
———
[su_note]લે નજર મારી ઉધાર આપું,
જો પછી દિવાનગીની શું મજા છે.[/su_note]
———

[su_note]માત્ર આધાર છે સૌ રજૂઆત પર,
વાત તો ક્યા કોઇની નવી હોય છે.[/su_note]
———
[su_note]“માઁ” થી મોટું કોઈ નથી,
કારણ કે “માઁ” ની “માઁ” પણ “નાની” કેહવાય છે.[/su_note]
———
[su_note]રંગવા તને, રંગ હું, ખુબ પાકો લાવ્યો છું.
પ્રેમમાં લસોટી, લપેટવા તને સિંદુર લાવ્યો છું..[/su_note]
———
[su_note]હોઠે કવિતા, હાથે કલમ, આખોમાં અશ્રુ જામ છે,
રહી ગયેલું મારા દિલમાં એક ‘તારુ’જ નામ છે.[/su_note]